Fakulta Prírodných vied UMB


Mikrobiálna ekológia

Informácie o publikácii

Mikrobiálna ekológia

Autor/Kolektív:Jana Júdová, Martin Rulík, Veronika Holá
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0272-8

Skriptá sú určené študentom prírodovedného zamerania, najmä učiteľstva biológie, systémovej ekológie, ako aj študentom doktorandského štúdia paleobiológie, celkovo všetkým záujemcom o mikroorganizmy, ich životné podmienky ich vzájomnú komunikáciu, i komunikáciu s prostredím.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela