Fakulta Prírodných vied UMB


Vydra riečna na Slovensku

Informácie o publikácii

Vydra riečna na Slovensku

Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0284-1

Cieľom monografie je zhrnúť výsledky výskumu rozšírenia a biológie vydry riečnej na Slovensku (vrátane modelového územia v povodniach Hrona a Turca), analyzovať aktuálne ohrozenia druhu a načrtnúť niektoré ciele a opatrenia praktickej ochrany a manažmentu, vedúce k prežívaniu vydry riečnej na našom území v priaznivom stave.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela