Fakulta Prírodných vied UMB


Fundamental Genetics

Informácie o publikácii

Fundamental Genetics

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela