Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Číslo projektu:APVV-21-0044 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy.

Číslo projektu:VEGA 2/0098/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Číslo projektu:APVV-20-0358 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Číslo projektu:VEGA 2/0132/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20 Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies

Číslo projektu:VEGA 1/0341/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Číslo projektu:KEGA 051UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Číslo projektu:APVV-16-0236 Doba riešenia projektu:1. Júl 2017 - 30. Jún 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.

Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy

Číslo projektu:VEGA 2/0040/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Číslo projektu:VEGA 1/0535/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Číslo projektu:APVV-15-0292 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Číslo projektu:VEGA 1/0180/12 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.