Fakulta Prírodných vied UMB


Terénne cvičenie študentov prvého ročníka Forénznej a kriminalistickej chémie


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela