Možnosti ubytovania

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

  • ****Hotel Dixon | Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
  • ***Urpín City Residence | Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
  • ***Hotel Arcade | Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
  • ***Hotel Kuria| Bakossová 2, 974 01 Banská Bystrica
  • Apartman A&M | Kláry Jarunkovej 3, 974 01 Banská Bystrica
  • Apartmán BB centrum | Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
  • Grill Bar Podlavice | Lipová 30, 974 09 Banská Bystrica
  • Al Corso Pension | Tajovského 22, 974 01 Banská Bystrica
  • Art Pension Dans le Parc | Tajovského 8/A, 974 01 Banská Bystrica
  • Penzión Moyzes | Námestie Š. Moyzesa 2, 974 01 Banská Bystrica