Študijný program "Forenzná a kriminalistická chémia"

Študijný program Forenzná a kriminalistická chémia je možné študovať dennou aj externou formou štúdia. Štúdium je realizované v bakalárskom stupni štúdia, pričom študent môže pokračovať v nadväzujúcom magisterskom stupni v študinjnom programe Aplikovaná chémia a forenzna prax.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Forenzná a kriminalistická chémia – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7209
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
7209

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho stupňa ŠP Forenzná a kriminalistická chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, anatómie človeka, genetiky, forenzných vied a kriminalistiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti chemickej analýzy a vykonávať základné odborné úkony na úseku kriminalistiky, civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru a ozbrojených zložiek.

Študijný poradca:

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia

Telefón:
048 446 7208
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208