Odborná prax

Vyučujúci:

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348