Fakulta Prírodných vied UMB


Pedagogická prax

Koordinátor pedagogickej praxe:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela