Fakulta Prírodných vied UMB


Chemický a biologický terorizmus

Informácie o publikácii

Chemický a biologický terorizmus

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0853-9
Počet strán:103

Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i dôsledky tohto javu. Osobitne sa v skriptách riešia možnosti a prostriedky chemického a biologického terorizmu s uvedením konkrétnych látok a ich základných vlastností.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela