Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Vedecký seminár "Chémia pod Urpínom"

Vedecký seminár Chémia pod Urpínom sa uskutočňuje spravidla raz za mesiac, pričom prednášajúcimi sú pracovníci a hostia Katedry.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela