Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Možnosti štúdia

Na katedre sa uskutočňuje štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo fyziky v kombinácií v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Všetci uchádzači sú na uvedený študijný odbor prijímaní bez prijímacích skúšok. Jedinou podmienkou je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a podanie prihlášky v stanovenom termíne, ktorý je včas oznámený na stránkach fakulty.

» Informácie o možnosti podania prihlášok na FPV UMB

 

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ A AKÉ JE UPLATNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV V PRAXI

Nikomu nesľubujeme, že štúdium je jednoduché, ale vďaka nemu budete rozumieť veciam, čo sa okolo nás dejú :)

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva fyziky získate teoretické ako aj praktické znalosti z rôznych odborov fyziky, ale aj didakticko-metodické poznatky dôležité pre budúcu učiteľskú profesiu. Ich zvládnutie si overíte priamo v školských podmienkach počas svojho účinkovania na pedagogickej praxi. Počas štúdia si vytvárate svoj vlastný odborný profil výberom zo širokej ponuky voliteľných predmetov, kde získavate dôležité zručnosti v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, naučíte sa hľadať uplatňovanie zákonov fyziky v prírode a v praxi.Absolvovanie doktorandského štúdia v odbore Teória vyučovania fyziky dáva absolventom predpoklady pracovať ako vedecko-výskumný pracovník vo vyučovaní fyziky, resp. ako špecialista v oblasti vzdelávania učiteľov fyziky, výchovy mimoriadne nadaných žiakov a pod.

V súčasnosti sú členovia katedry zameraní na dve oblasti výskumu. V oblasti Teórie vyučovania fyziky má kolektív (prof. Holec, doc, Raganová, doc. Spodniaková Pfefferová, dr. Hruška) bohaté skúsenosti a významné úspechy v riešení domácich a zahraničných grantových projektov, do riešenia ktorých bolo a aj v súčasnosti je zapojených viacero študentov. To študentom umožňuje riešiť zaujímavé témy v rámci bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia a získať užitočné skúsenosti pre ich budúcu prax.  

Na katedre pôsobia aj medzinárodne uznávaní vedci pracujúci v oblasti teoretickej fyziky - prof. Tomášik a dr. Kolomeitsev. Pod ich vedením majú študenti možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné na pokračovanie v doktorandskom štúdiu v oblasti teoretickej fyziky a participovanie na výskume v CERN-e. Dôkazom toho súnapríklad aj naši absolventi - Mgr. Mereš a dr. Bartoš, ktorí v súčasnosti spolupracujú priamo s odborníkmi z CERN-u.

Naši absolventi nemajú problém s uplatnením po skončení štúdia. Po ukončení štúdia sa môžete uplatniť nielen na základných a stredných školách ako učitelia, ale aj v metodických centrách, výskumných ústavoch, vysokých školách a rovnako aj v súkromnom sektore (telekomunikácie, bankovníctvo, poisťovníctvo, administratíva a pod.), ale napríklad aj v policajnom zbore.

Viac informácií o štúdiu získate na stránkach fakulty :: tu ::