Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium fyziky

Katedra ponúka aj rozširujúce štúdium fyziky, ktoré je určené pre učiteľov, ktorí si chcú/potrebujú rozšíriť svoju aprobáciu o ďalší predmet. Rozširujúce štúdium je organizované na úrovni fakulty v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Štúdium je riešené externou formou štúdia v rozsahu 5 semestrov. Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou obdrží účastník rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného premetu.

Ak máte záujem o bližie informácie týkajúce sa obsahu vzdelávania, resp. priebehu štúdia, kontaktujte gestora pre rozširujúce štúdium fyziky Mgr. Martina Hrušku, PhD.
KONTAKT: martin.hruska(AT)umb.sk

Formálne náležitosti týkajúce sa rozširujúceho štúdia rieši, ako aj prihlášky na rozširujúce štúdium prijíma:

Mgr. Silvia Malachovská

Mgr. Silvia Malachovská

Referentka

Telefón:
048 446 7405
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

Termín podávania prihlášok: do 20. septembra príslušného roka

K prihláške je potrebné priložiť:

  • životopis
  • overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  • potvrdenie od zamestnávateľa, že ste pedagogickými zamestnancami v priamom vyučovacom procese

Finančné náklady na rozširujúce štúdium sa odvíjajú od počtu prihlásených účastníkov.

FPV UMB si vyhradzuje právo neotvárať štúdium v akademickom roku, ak počet záujemcov, ktorý záväzne potvrdili svoj záujem o štúdium v danom akademickom roku a uhradili školné nedosiahne minimálny počet 15.