Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Silno interagujúca hmota v jadrových zrážkach a kompaktných hviezdach

Projekt je venovaný témam fyziky jadrových zrážok a kompaktných hviezd. Prvou je produkcia viacnásobne podivných častíc v jadrových zrážkach. Bude odvodená nová kinetická rovnica pre popis produkcie a anihilácie vzácnych druhov častíc. Druhá téma je venovaná mnohočasticovej produkcii a dôsledkom fragmentácie fireballu na hadrónových rozdeleniach a fluktuáciách .... 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela