Fakulta Prírodných vied UMB


The New Physics of Compact Stars (COMPSTAR)

Informácie o projekte

Zadávateľ:

European Science Foundation (ESF)

Číslo projektu:06-RNP-106
Doba riešenia projektu:31. Január 2009 - 28. Február 2013
Vedúci projektu FPV:Dr.rer.nat. Boris Tomášik
Spoluriešitelia:

Dr.rer.nat. Evgeni Kolomeitsev - zástupca SR v riadiacom výbore ESF network

Zahraničný projekt:áno

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela