Fakulta Prírodných vied UMB


Mini MP3 prehrávač

Mini MP3 prehrávač resp. mini MP3 reproduktor má tvar kocky s hranou dĺžky približne 3,3 cm je ďalšou užitočnou pomôckou, využiteľnou najmä pri realizácii experimentov z oblasti zvuku, pri ktorých sú kladené nároky na presnú hodnotu frekvencie harmonického signálu alebo na presnú frekvenciu opakovaného impulzu.

Podrobnejšie informácie o MP3 prehrávači je možné nájsť v prílohe.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela