Meranie rýchlosti otáčania bicyklového kolesa

Možno ste už počuli niečo ako "Dopplerov jav". V praxi sa s tým môžeme stretnúť pri približujúcej sa alebo vzďaľujúcej sa sanitke, kedy postrehneme zmenu tónu zapnutej zvukovej sirény.  Môžeme ale tento jav využiť aj pri meraní rýchlosti bicyklového kolesa? Na prvý pohľad sa to javí ako nezmysel, ale pomocou aktivity zistíte, že to možné je :)