Fakulta Prírodných vied UMB


Spievajúce svetlo

Ako a či vôbec súvisí svetlo so zvukom, či je možné pomocou zvuku určiť frekvenciu blikania diódy sa dozviete práve v tomto experimente.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela