Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Didaktická konferencia 2022

Školská geografia – súčasnosť a perspektívy 2022

v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania

 Medzinárodná vedecká konferencia o vyučovaní geografie

10. november 2022 / Banská Bystrica / Slovenská republika

Medzinárodná konferencia Školská geografia – súčasnosť a perspektívy umožňuje zdieľanie aktuálnych informácií, skúseností a výsledkov z pedagogických výskumov so zameraním na vyučovanie geografie vo všetkých stupňoch vzdelávania. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusiu k aktuálnym otázkam, výzvam a trendom v rámci geografického vzdelávania. Cieľom konferencie je tiež prepojiť akademické prostredie s pedagogickou praxou. Časť konferencie bude preto vyhradená aj praktickým ukážkam či workshopom.

Ciele


 • diskutovať o aktuálnych otázkach a trendoch v oblasti geografického vzdelávania
 • zdieľať skúsenosti s inovatívnym vyučovaním geografie a netradičnými (napr. hybridnými/dištančnými) formami na všetkých typoch škôl
 • informovať a spolupodieľať sa na smerovaní národného kurikula pre základné a stredné geografické vzdelávanie
 • zdieľať výsledky výskumov zamarených na vyššie uvedené tematické oblasti
 • podporiť výmenu skúseností medzi akademickým prostredím a praxou
 • podporiť nadviazanie a prehĺbenie spolupráce odborných pracovísk zameriavajúcich sa na prípravu budúcich učiteľov geografie

 Témy


 • výsledky pedagogického výskumu
 • školská geografia, pohlaď a skúsenosti z rôznych krajín
 • ciele vyučovania geografie a vzdelávací obsah vo všetkých typoch škôl
 • reformy, inovácie a príklady dobrej praxe vyučovania geografie
 • geografické súťaže, projekty, popularizačné aktivity, mimoškolská činnosť a pod.
 • príprava a formovanie budúcich učiteľov geografie a ich ďalšie vzdelávanie
 • terénne vyučovanie, ale aj digitálne technológie a virtuálna realita v geografickom vzdelávaní ...

Odborní garanti


prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

doc. RNDr. Dana Řezníčková, PhD. 

doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. 

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 

doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD. 

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. 

PaedDr. Alena Madziková, PhD. 

RNDr. Stela Csachová, PhD. 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 

Mgr. Peter Farárik

 

Organizačný výbor


RNDr. Martina Škodová, PhD. - predseda

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

 

Pokyny 

Prihláška

Finálny program konferencie

Zborník abstraktov

Fotogaléria 

Kontakt

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici!