Fakulta Prírodných vied UMB


Tábor Mladý prírodovec

V dňoch 9.7.-13.7.2018 sa v priestoroch FPV UMB v Banskej Bystrici konal letný tábor Mladý prírodovedec, ktorý sa realizoval v rámci národného projektu IT Akadémia.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela