RSS RSS print

Bodka za exkurziou

Záverečná ...bodka za exkurziou... sa bude konať  v Aule Beliana na Tajovského 40 dňa 22. 11. 2017 o 16:00 hod.

=