DOD na Katedre geografie a geológie na Facebooku

Milí záujemcovia o štúdium, v dňoch 22-24.2.2021 sa na fakultách UMB konajú Dni otvorených dverí. My sme Vám k dospozícii celý tento čas a to prostredníctvom katedrového Facebooku. Nájdite nás na FB a kľudne sa nás pýtajte na akékoľvek otázky ohľadom štúdia.