RSS RSS print

Harmonogram praxí na letný semester 2017/2018

Aktuálny harmonogram praxí na letný semester, v prípade otázok kontaktujte vedúcu katedry. Študenti u p. Mgr. Valentovej prvé tri rýždne semestra prax nebudú mať zdôvodu lyžiarskeho výcviku a prázdnin (spojte sa preto s vyučujúcou mailom a dohodnite si začiatok praxe, prípadne náhradné termíny zameškananých hodín).

Na udelenie hodnotenia je nutné odovzdať vyplnený "Výkaz o priebežnej pedagogickej praxi". Potrebné je si ho stiahnuť a vytlačiť pred začiatkom realizácie praxe.

=