Harmonogram terénnych cvičení 2019

Názov terénnych cvičení

Ročník

ŠP

Vedúci

Termín konania

Terénne cvičenia z geológie a geomorfológie

Terénne cvičenia 1

1. Bc.

UGE

GEO

Dr. Mintálová

6.5.-9.5.2019

Terénne cvičenia z kartografie

1. Bc.

UGE, GEO

Dr. Weis

13.5-15.5.2019

Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie

2. Bc.

UGE

Dr. Madleňák

13.5-20.5.2019

Terénne cvičenia 2

2. Bc.

GEO

Dr. Žoncová

6.5.-10.5.2019

Terénne cvičenia z geografie Slovenska

Terénne cvičenia z komplexnej geografie regiónov

1. Mgr.

UGE

GERR

Dr. Pouš

3.5.-10.5.2019

Terénne cvičenia v zahraničí

všetky ročníky

UGE, GEO, GERR

Doc. Gajdoš

20.6.-1.7.2019

 

Bližšie informácie k terénnym cvičeniam u jednotlivých vedúcich.