RSS RSS print

Inovačný workshop

V utorok 12.3.2019 sa na Katedre geografie a geológie FPV UMB uskutoční zaujímavé podujatie venované primárne študentom zo študijného odboru Geografia (Bc.) a Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.). V čase od 9:00 hod. do 13:30 hod. sa študenti zúčastnia inovačného workshopu, ktorý sa bude konať pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Workshop je súčasťou národného projektu Inovujme.sk a v rámci neho študenti absolvujú rôzne aktivity zamerané na zvýšenie ich inovačného myslenia.

Chceli by sme preto poprosiť študentov z daných študijných odborov, aby sa v tento deň (12.3.2019) dostavili do učebne T40F3368:50 hod. V tomto čase budú uvoľnení z ostatnej výučby. Žiadne špeciálne pomôcky nie sú potrebné, všetko budete mať zabezpečené :)

 

Viac info o národnom projekte:

  https://www.inovujme.sk/    INOVUJME.SK   INOVUJME.SK

 

=