RSS RSS print

KGG zapojená do Mineralogicko-petrologickej konferencie PETROS

Katedra geografie a geológie FPV UMB aktívne participuje na 9. ročníku Mineralogicko-petrologickej konferencie PEROS, kde jedným z garantov je prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Viac info o konferencii na webe https://mineralogickaspolocnost.com/mineralogicko-petrologicka-konferencia-petros-2019/

 

=