RSS RSS print

Odborné prednášky prof. Korca

V stredu, 6.3.2019 sa na pôde Katedry geografie a geológie budú konať odborné prednášky zamerané na regióny a regionálny rozvoj. Prednášať bude prof. RNDr. Pavol Korec, Csc. z Univerzity Komenského v Bratislave.

Témy a časy prednášok:

6.3.2019 9:05 hod. - Teórie regionálneho rozvoja - miestnosť T40F341

6.3.2019 11:15 hod. - Hodnotenie regionálnych štruktúr Slovenska - miestnosť T40F341

=