Fakulta Prírodných vied UMB


Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie

TERÉNNE CVIČENIA Z FYZICKEJ A HUMÁNNEJ GEOGRAFIE

Akademický rok 2017/2018

KGG FPV/1d-uge-109, Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie, RNDr. Tibor Madleňák, PhD., PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., 2/L, 120, 80/sem., 4, H,

 

Obsahová náplň: Terénne cvičenia (TC) sú zamerané na územie Slovenska (najmä na stredné a východné Slovensko). Formou odborného výkladu priamo v teréne je objasnená problematika fyzickej a humánnej geografie (napr. geomorfologické, hydrologické, pedologické pomery, demografická a sídelná štruktúra, hospodárske pomery, historický a politický vývoj atď.) na konkrétnych geografických objektoch.

 

Termín:                      14. – 21. máj 2018 – 8 dní

Vedúci:                       RNDr. Tibor Madleňák, PhD. (tibor.madlenak@umb.sk), 048/446 7352

Ďalší členovia:            PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

 Študenti:                   študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia – učiteľstvo geografie

Doprava:                    zmluvným autobusom

Ubytovanie:               

1. Stredná odborná škola Fiľakovo

adresa: Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

2. ŠD Boženy Němcovej 1, Košice

adresa: Boženy Němcovej 1, 04001 Košice – Sever

3. Škola v prírode sv. Lukáša, Viničky – Hatfa

adresa: Viničky - Hatfa

4. Chata Alexander, Sninské rybníky

adresa: Rybníky (Snina)

5. ŠD Budovateľská 13, Prešov

adresa: Budovateľská 13, 080 01 Prešov

6. Súkromný školský internát Kežmarok

adresa: Domov Mládeže, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

Cena:                          predbežná cena - 180,- € (doprava, ubytovanie)

                                    vstupy do múzeí a iné poplatky: cca 15,- €

Cena za TC je predbežná, konečná suma bude závislá od počtu študentov a aktuálnych cien. Po ukončení TC2 bude spravené vyúčtovanie.

Sumu 180,- € je potrebné poslať najneskôr do 15. apríla 2018 na bankový účet IBAN: SK 47 8360 5207 0042 0302 7949 v mBank. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

Predbežný program terénnych cvičení

1. deň 14.5.2018 (pondelok)

Banská Bystrica – Kremnička – Zvolen – Detva – Lučenec – Šomoška – Fiľakovo (ubytovanie)

2. deň 15.5.2018 (utorok)

Fiľakovo – Plešivec - Silická ľadnica – Rožňava – Zádiel – Jasov – Košice (ubytovanie)    

3. deň 16.5.2018 (streda)

Košice – Slanec – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Klin nad Bodrogom – Viničky (ubytovanie)

4. deň 17.5.2018 (štvrtok)

Viničky - Čierna nad Tisou – Tisa – CKO Latorica – Michalovce – Zemplínska šírava – Morské oko – Ubľa – Sninské rybníky (ubytovanie)

5. deň 18.5.2018 (piatok)

Sninské rybníky – Humenné – Domaša (Nová Kelča) – Stropkov – Svidník – Jedlinka – Zborov – Bardejovské Kúpele – Bardejov – Prešov (ubytovanie)

6. deň 19.5.2018 (sobota)

Prešov – Kyjovské bradlá – Hniezdne – Stará Ľubovňa – Pieniny (Červený Kláštor) – Vyšné Ružbachy – Kežmarok (ubytovanie)

7. deň 20.5.2018 (nedeľa)

Kežmarok – Spišská Sobota - Levoča – Spišský Hrhov – Sivá brada – Spišská Kapitula - Spišské Podhradie – Dreveník –Kežmarok (ubytovanie)

8. deň 21.5.2017 (pondelok)

Kežmarok – Tatranská Lomnica - Štrbské pleso – Popradské pleso – Banská Bystrica           


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela