RSS RSS print

Terénne cvičenia z kartografie 2018

  • Terénne cvičenia z geológie, geomorfológie a kartografie, kód KGGKE FPV/1duge-105 pre všetky učiteľské kombinácie s Geografiou  a
  • Terénne cvičenia 1, kód KGGKE FPV/1d-geo-108 a KGGKE FPV/1e-geo-107 pre denné a externé štúdium programu Geografia – Bc

... sa uskutočnia v termínoch 14. – 16. mája 2018.

V každom z týchto dní sa stretneme o 8:00 hod. na Katedre geografie a geológie v miestnosti F-357 a po úvodných pokynoch a prevzatí meracej techniky sa peši premiestnime na lúky nad Rooseveltovou nemocnicou ... (cca 15 min), prípadne do Laskomerskej doliny (+ cca 5 min.).  Tu budete následne rozdelení do pracovných skupín podľa riešených úloh.

Každý účastník sa terénnych cvičení zúčastňuje na vlastné riziko, potrebné lieky a podobné život-zachraňujúce „pomôcky“ si zabezpečuje každý sám.

Požadovaná výstroj a výzbroj:

  • Terénna obuv a odev, v prípade slabého dažďa pláštenka, písacie potreby (malý notes a pero), kto má vlastné, môže si priniesť vlastný kompas/buzolu, prípadne ručné turistické GPS.
  • Dobrá nálada, pozitívny prístup, znalosti z kartografie, ochota pracovať a spray proti hmyzu, kliešťom a inej hávedi (voliteľne).

V prípade potreby konzultujte možné problémy na karol.weis@umb.sk, 045/4467305, alebo 0905411858.

=