RSS RSS print

EUROKOMPAS

Úspech našej študentky Márie Dirgovej v súťaži "Ako pomohli euroregióny môjmu mestu/regiónu 2018"

Časopis EUROKOMPAS - Časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch - roč. XIV, č.4, s. 25 - pdf

Webová stránka Partnerská dohoda - článok tu

 

 

 

=