RSS RSS print

Slovenský rozhlas

RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Miestnosť:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 09:00 - 11:00

1.4.2019 - Z prvej ruky

 

18.3.2019 - RTVS - Rádio Slovensko

 

14.11.2018 - RTVS - Rádio Regina

 

12.9.2018 - RTVS - Rádio Regina

 

06. 11. 2017 – RTVS – Rádio Slovensko

 

05. 11. 2017 – Volebné štúdio RTVS

 

23. 10. 2017 – RTVS – K veci

=