RSS RSS print

SME

RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Miestnosť:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 09:00 - 11:00

18.3.2019

 

16. 10. 2017 – SME

 

08. 10. 2017 – SME

=