Fakulta Prírodných vied UMB


Fotosúťaž OKOM GEOGRAFA (príprava, hlasovanie a vyhodnocovanie)


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela