Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Ako prebiehala príprava

21.3.2017 prebehlo 1. kolo fotografickej súťaže. Odborná porota vybrala súťažné fotografie, za ktoré môžete hlasovať v priestoroch Katedry geografie a geológie. Hlasovacie lístky sú uložené pod nástenkou.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela