Fakulta Prírodných vied UMB


Geografický ples 2015

Dňa 27.11.2015 sa uskutoční 24. ročník Geografického plesu v jedálni ŠD1 o 18:00. Tešíme sa na Vás!


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela