Fakulta Prírodných vied UMB


... zbierať vrchnáky z PET fliaš

Ak ešte nezbierate veselé plastové vrchnáky, neskúsili by ste si to? Pomôžete dievčatku, ktoré za ne chodí na liečenie. Môžu byť akékoľvek – z džúsov, mlieka, oleja, aviváže,.. a hlavne nech sú farebné a robia vám dobrú náladu

Označené zberné škatule nájdete na prízemí FPV, ŠD 1 a na Katedre geografie a geológie.

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela