Fakulta Prírodných vied UMB


Informačný seminár pre prvákov

Pozývame všetkých prvákov bakalárskeho stupňa štúdia na informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2017 o 18:35 v miestnosti číslo F341.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela