Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Petícia za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny

Ďalšia zaujímavá petícia, ktorú Vám dávame do pozornosti. Viac inforácií nájdete TU. Petíciu nájdete na sekretariáte Katedry geografie a geológie FPV UMB.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela