Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijný odbor Vedy o Zemi - Mgr.

Študijný program Aplikované geovedy – magisterský stupeň (Mgr.)

Garant študijného programu:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
Gaudeámus

Profil absolventa

Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy geovied, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Pozná aplikované praktické postupy v geovedných odboroch a disponuje zručnosťami vo využívaní metód širokého spektra príbuzných odborov (kartografia, GIS a DPZ, geomorfológia, geológia, pedológia, ekológia a pod.). Absolvent získa teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu vývoja a osídlenia krajiny, vývoja reliéfu a pôdneho krytu, vzniku a využívania surovín, hornín a minerálov ako s fundamentálnymi metódami výskumu abiotických zložiek fyzicko-geografickej sféry. Spojenie geovedných odborov v rámci absolvovania ŠP umožní absolventovi široké uplatnenie na trhu práce (schopnosti identifikácie javov a procesov, zber a analýza dát, hodnotenia a interpretácie geopriestorových údajov prostredníctvom geoinformačných technológií využiteľné v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, ale aj v geovedne a geoinformaticky zameraných spoločnostiach štátneho a súkromného sektoru). Absolvent bude chápať prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaný a vytváraný povrch Zeme a tieto vedomosti vie využiť pri riešení aktuálnych problémov ako je udržateľnosť, geohazardy, transformácia krajiny a prognózy vývoja krajiny. Absolvent bude disponovať odbornými vedomosťami, rovnako ako terénnymi a laboratórnymi zručnosťami. Bude schopný samostatne spracovať syntézy geovedných výskumov prostredníctvom geoinformačných technológií, pričom bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geovied a príbuzných vedných odborov.

Študijná poradkyňa:

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
Gaudeámus

Odporúčané študijné plány

Aplikované geovedy - denná forma              Aplikované geovedy - externá forma 

Informačné listy predmetov

Aplikované geovedy