Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP učiteľstvo geografie

Mimimálne kritériá na práce riešené na Katedre geografie a geológie v študijných programoch učiteľstvo geografie v kombinácii (Bc., Mgr.):

  1. Práca musí obsahovať aj kartografické výstupy (mapy). Kartografické výstupy je potrebné vytvoriť v GIS. Podľa článku 3 z [2] sa záverečnou prácou “overujú vedomosti a skúsenosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho spôsobilosť používať ich pri riešení úloh a situácii z príslušného študijného odboru”. Mapa je základné grafické vyjadrenie geografickej reality a akúkoľvek geografickú súvislosť alebo jav je možné a potrebné vyjadriť práve prostredníctvom máp. Predmety Kartografia a topografia a predmety GIS 1, GIS 2 zabezpečujú študentovi dostatok teoretickej a praktickej prípravy na získanie zručností potrebných na tvorbu vlastných mapových výstupov, preto ich absencia bude interpretovaná ako nezvládnutie “praktického využitia poznatkov” nadobudnutých počas štúdia.
  2. Téma práce musí byť previazaná s problematikou didaktiky geografie a využiteľná v školskej praxi.
  3. Minimálny počet použitých zdrojov je 15  pre bakalársku prácu, 20 pre diplomovú prácu. Cieľom bakalárskej práce je okrem iného aj “preukázať schopnosť spracovať základnú odbornú literatúru” [2]. Študent musí preštudovať dostatočný počet zdrojov (tlačených aj elektronických publikácií).
  4. V prípade, že študent vytvára didaktickú pomôcku, prípadne navrhuje učebné dokumenty, je potrebné takto vzniknuté dielo aj odskúšať v praxi. Praktická konfron­tácia teoretických poznatkov udržiava výstupy práce na úrovni realizova­teľ­nosti. 

Splnenie minimálnych požiadaviek kontroluje vedúci záverečnej práce - pri ich nesplnení študent nebude pripustený k obhajobe.

 Literatúra

  1. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  2. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vypracovala: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

22.3. 2023 schválil:  

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.