Terénne cvičenia 2

Terénne cvičenia 2

ročník: 2. ročník Geografia

Aktuálny termín ---

Lokality: Kordíky, Malachov, povodie Tajovského potoka