RSS RSS print

Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie

Každoročne sa študenti druhého ročníka študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácií predmetov zúčastňujú osemdňových terénnych cvičení. Trasa vedie regiónmi stredného a východného Slovenska. Obsahovo sú zamerané na spoznávanie miestnej krajiny s jej prírodnými a kultúrnymi fenoménmi, na analýzu vzťahov medzi jej zložkami a na objasňovanie vybranej problematiky z oblasti fyzickej a humánnej geografie. Počas terénnych cvičení študenti spoločne pracujú na rôznych úlohách, zadaniach a problémových otázkach týkajúcich sa navštívených lokalít a pozorovaných fenoménov. Počas niekoľkých dní si študenti pozrú viaceré zaujímavé miesta, získajú obrovské množstvo informácií a prežijú nezabudnuteľné chvíle v príjemnej atmosfére. 

ročník: 2. ročník študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácií predmetov

Aktuálny termín: 13.5. - 20.5.2019

Lokality: stredné a východné Slovensko

 

=