Terénne cvičenia z geografie Slovenska

Každoročne sa študenti prvého ročníka magisterského štúdia študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácií predmetov a prvého ročníka magisterského štúdia študijného programu Geografia a rozvoj regiónov zúčastňujú osemdňových terénnych cvičení. Trasa vedie regiónom západného Slovenska. Obsahovo sú zamerané na spoznávanie miestnej krajiny s jej prírodnými a kultúrnymi fenoménmi, na analýzu vzťahov medzi jej zložkami a na objasňovanie vybranej problematiky z oblasti fyzickej a humánnej geografie. Počas terénnych cvičení študenti spoločne pracujú na rôznych úlohách, zadaniach a problémových otázkach týkajúcich sa navštívených lokalít a pozorovaných fenoménov. Počas niekoľkých dní si študenti pozrú viaceré zaujímavé miesta, získajú obrovské množstvo informácií a prežijú nezabudnuteľné chvíle v príjemnej atmosfére.

ročník: 1. ročník Mgr. učiteľstvo geografie a 1. ročník Mgr. Geografia a rozvoj regiónov

Aktuálny termín ---

Lokality: západné Slovensko