Fakulta Prírodných vied UMB


European Values Education, LLP Comenius

Informácie o projekte

Číslo projektu:503068-LLP-1-NL-Comenius-CMP
Doba riešenia projektu:1. Január 2009 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela