Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.
Spoluriešitelia:

Alfonz Gajdoš, Bohuslava Gregorová, Pavel Michal, Richard Pouš, Štefan Ferenc

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je spracovanie komplexnej elektronickej, interaktívnej učebnice regionálnej geografie Horného Pohronia pre gymnáziá, ktorá bude slúžiť nielen ako zdroj infoprmácií o regióne, ale aj ako databáza konkrétnych interaktívnych úloh, pracovných listov, námetov na školské projekty a príkladov na možnosti inovatívneho a netradičného vyučovania geografie miestneho regiónu.