Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK 

Číslo projektu:APVV-19-0065
Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Peter Andráš, Štefan Ferenc, Stanislav Jeleň, Viera Šimonová, Karol Weis, Juraj Butek, Richard Kopáčik

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá identifikáciou riftogénnych zón v oblasti Západných Karpát a ich pokračovaním v susedných oblastiach, Zahŕňa dlhšie časové obdobie fanerozoika, od neskorého proterozoika (ca. 550 mil. rokov) až po hranicu mezozoika a kenozoika (ca. 60 mil. rokov), t.j. 500 mil. rokov kedy riftogenéza pokračovala otvorením hlavných tethýdnych paleozoických a mezozoických oceánov na Zemi. Ide o tieto, predbežne vyčlenené riftogénne zóny: vrchnoproterozoicko-kambická, devónska, permsko-triasová a jursko-kriedová. Charakter riftogénnych zón bude skúmaný z hľadiska ich dlhodobej periodicity, intenzity magmatizmu, metamorfózy a látkovej výmeny medzi kôrovými a plášťovými horninami. Ich význam spočíva v tom, že zahŕňajú látkovú výmenu na vertikálnu vzdialenosť stoviek km. Predmetom výskumu sú špecifické skupiny kôrových a plášťových hornín a ich minerálov ako indikátorov riftogénnych zón a to aj napriek tomu, že často majú znaky mladšieho tektono-termálneho prepracovania v dôsledku ich začlenenia do orogenetických zón.