Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zaniknutá krajina Mateja Bela (rekonštrukcia a environmentálne dejiny historickej krajiny v 18. storočí)

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:VEGA 1/0770/24
Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Spoluriešitelia:

Bohuslava Hrončeková Gregorová, Michaela Žoncová, Peter Chrastina (UCM), Jana Vojteková (UKF)

Zahraničný projekt:nie

Matej Bel patrí aj v súvislosti s výskumom dejín životného prostredia (krajiny) medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej historiografie, nielen v prvej polovici 18. storočia. Ako vyzerala krajina v jeho dobe, jej využívanie človekom a postupné antropogénne transformácie si vieme čiastočne predstaviť na základe štúdia jeho diela Notitia Hungariae Novae historico-geographica, v ktorom spracoval charakteristiky prírodného prostredia, histórie a spoločnosti konkrétnych stolíc v Uhorsku. Pri interpretácii Belových opisov historických regiónov majú význam aj kartografické práce, ktoré vytvoril jeho spolupracovník S. Mikovíni. Rekonštrukcia a počítačová vizualizácia súdobej krajiny a jej využívania (t. j. historického land use) si vyžaduje pristupovať ku konkrétnej téme komplexne. Historickú krajinu, respektíve jej relikty v súčasnej krajine, je vhodné skúmať s využitím postupov environmentálnej histórie, vrátane počítačového modelovania či vizualizácie zaniknutých krajín minulosti.