Fakulta Prírodných vied UMB


Základy geografie mesta

Informácie o publikácii

Základy geografie mesta

Autor/Kolektív:Richard Pouš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0626-9
Počet strán:244

Vysokoškolská učebnica z odboru urbánnej geografie charakterizuje mesto ako časť krajinnej sféry z priestorového a systémového uhla pohľadu. Obsahuje prehľad vývoja geografie mesta, bádateľských prístupov a odbornej literatúry. Analyzuje chápanie základných pojmov urbánnej geografie, hodnotí vývojové, kvalitatívne a kvantitatívne znaky urbanizovanej krajiny a jej súčasné transformačné trendy.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela