Fakulta Prírodných vied UMB


Regionálna geografia Európy

Informácie o publikácii

Regionálna geografia Európy

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš a kol.
Vydavateľstvo:VEDA, Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-224-1304-6
Počet strán:592

Vysokoškolská učebnica regionálnej geografie Európy poskytuje študentom všetkých odborov geografie a príbuzných vedných odborov relevantné informácie, týkajúce sa každého administratívneho útvaru v rámci jednotlivých oblastí Európy. Rozdelenie Európy do regiónov vychádza z tradičného geografického usporiadania voči Slovenskej republike.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela