Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Informácie o publikácii

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Autor/Kolektív:Michaela Žoncová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1521-6
Počet strán:118
Publikácia na stiahnutie: Transformacia vidieckej krajiny_finalna na napalenie.pdf (25887 KB)

Krajina je dynamický systém, ktorý sa mení v čase a priestore. Predkladaná štúdia sa zameriava na zhodnotenie zmien vo vidieckej krajine mikroregiónu Termál, ktoré nastali pod vplyvom tranzitívnej ekonomiky, t.j. po roku 1989 až po súčastnosť.